Felvételi kiírás

Felvételt hirdet a Mathias Corvinus Collegium Mindset Pszichológia Iskolája

A Mathias Corvinus Collegium (MCC) és a Mindset Pszichológia az egyetemi oktatást kiegészítő, exkluzív képzést szervez a pszichológia tudomány területén. Az MCC-Mindset Pszichológia Iskola olyan szakmai tartalmat, karrierépítő lehetőségeket és támogató közösséget kínál a hallgatók számára, amely Romániában nem, vagy csak nehezen hozzáférhető, és amely most felvételt hirdet a 2024/2025-ös tanévre.

Várjuk mindazon, az első egyetemi évüket a 2023/2024-es tanév II. félévében befejező hallgatók jelentkezését, akik kolozsvári felsőoktatási intézményében nappali tagozatos hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek.
 

Jelentkezési határidő:  

2024. április 30., kedd 23:59

Mit kínál az MCC-Mindset Pszichológia Iskola?

 • exkluzív kurzusok kiváló szakemberekkel
 • bekapcsolódás kutatási tevékenységbe: interdiszciplináris, kiemelt kutatási területünk többek között a biológiai pszichológia, a fejlődés- illetve klinikai és kognitív neuropszichológia, pszichoterápia, és teljesítménypszichológia
 • kollégiumi szálláslehetőség a városközpontban
 • ismeretterjesztő, tudományos és tudományos ismeretterjesztő publikációs lehetőségek
 • pezsgő baráti és szakmai közösség
 • egyéni mentorálás
 • hazai és külföldi tanulmányutak, konferenciarészvételi lehetőség
 • ösztöndíj-pályázatok
 • ingyenes nyelvoktatási lehetőség

Az MCC-Mindset Pszichológia Iskola célja hazánk legígéretesebb és legkiválóbb mentálhigiénés szakembereinek és pszichológusainak tehetséggondozása. Ennek megfelelően az Iskola disszeminációs, oktatási, tudománykommunikációs és tudományos tevékenységét az evidencián alapuló, interdiszciplináris, és természettudományos megközelítés határozza meg.

Az Iskola hallgatói ebben a szellemiségben hazai és nemzetközi, személyre szabott lehetőségekben részesülnek, elismert szakemberek támogatásával.

Azokat a hallgatókat keressük, akik tudományosan naprakész gyakorló szakemberré szeretnének válni és/ vagy kutatói, tudományos pályára készülnek; azokat, akik felelős és szenvedélyes elhivatottsággal szeretnék támogatni az egyén és a társadalom lelki egészségét gyakorló szakemberként, illetve kutatóként. Célunk egy olyan közösség építése, amely meghatározó szakmai értékeknek és kapcsolatoknak a forrása és ami ezen céloknak az inkubátora.

Jelentkezz az MCC-Mindset Pszichológia Iskolába, ahol kimagasló szakemberek biztosítják a kiválósághoz és a szakmai sikerhez vezető út lehetőségeit!

Fontos! Bár az MCC-Mindset Pszichológia Iskolába nem kizárólag pszichológia szakos hallgatók jelentkezhetnek, elsősorban azokat várjuk, akik szakmai tevékenységéhez egyértelműen indokolt a pszichológiai ismeretek elmélyítése (tehát például leendő gyógypedagógusok, szociológusok, pszichiáterek). A Pszichológia Iskolában zajló képzés nem ad pszichológusi végzettséget és önmagában nem jogosít fel semmilyen mentálhigiénés tevékenység folytatására. Fontos kiemelni továbbá, hogy az Iskolában zajló oktatási tevékenység határozottan természettudományos és nem filozófiai, önismereti jellegű.

Hogyan zajlik a felvételi?

A felvételi pályázat leadását követően a jelentkezők részt vesznek egy online írásbeli teszten. Az írásbelit követően az ezen megfelelt hallgatókat szóbeli beszélgetésre hívjuk be, ahol a felvételi pályázatban leadott kutatási tervet vagy esetelemzést prezentálják 10 percben, valamint további kérdésekre válaszolnak motivációjuk, céljaik kapcsán.

A jelentkezés menete: 

Jelentkezni az online jelentkezési lap kitöltésével lehet: ITT.

A jelentkezéshez az alábbi mellékleteket is kérjük feltölteni (lehet angol vagy magyar nyelven):

 • fényképes önéletrajz – amerikai típusú, illetve szöveges formátumú önéletrajzot várunk, amely kitér az eddigi gyakorlati munkára, önkéntes és egyéb közösségi szerepvállalásra, személyes érdeklődés irányaira.
 • motivációs levél – Javasoltan személyes, ugyanakkor professzionális hangvételű, levél formátumú írást várunk, amelyben a Jelölt kitér szakmai hitvallására, terveire, arra, hogy hivatásbeli fejlődésében hogyan látja az MCC és az MCC-Mindset Pszichológia Iskola szerepét, illetve Ő milyen értékekkel tudna hozzájárulni az MCC és az Iskola fejlődéshez. Általánosságok és közhelyek kerülendők. Nem pszichológia szakos hallgatók esetén kérjük kiemelni, hogy a Jelölt miért tartja indokoltnak és/vagy szükségesnek szakmai terveihez, tevékenységéhez a pszichológiát!
 • félév végi index másolat
 • érettségi bizonyítvány másolat
 • egy megvalósítandó projektötlet – Olyan koncepcionális ötletet várunk, amelyet a hallgató felvétele esetén hallgatótársaival megvalósítana a következő tanév során.  A projektötlet megfogalmazásához és kifejtéséhez kérjük, a jelentkezési felületen elérhető formát használja.

A felvételi jelentkezéshez szükséges továbbá:

 • Egy kutatási terv (1A. pont) összeállítása VAGY egy filmben/könyvben/médiában megjelenő karakter pszichológiai problémáinak elemzése (1B. pont), majd, a személyes beszélgetésre meghívott jelentkezők esetén, prezentálása (2.pont).
 • A kutatási feladat (1A) a tudományos pályázás folyamatát hivatott szimulálni. A jelentkező feladata tehát egy kutatási pályázat megírása és prezentálása. A jelentkező célja, hogy meggyőzze a bizottságot arról, hogy pályázata finanszírozandó – ennek első eszköze egy innovatív, releváns, ugyanakkor megvalósítható és módszertanilag rigorózus, state-of-the-art kutatási terv, második eszköze pedig a szóbeli védés.
 • A karakter elemzése (1B) pedig egy gyakorló szakember terápiás kezelését hivatott szimulálni: a jelentkező feladata tehát egy diagnózis felállítása és a lehetséges kezelési módok ismertetése. A jelentkező célja, hogy meggyőzze a bizottságot arról, hogy tisztában van az általa választott karakter tüneteivel, ebből le tudja vezetni, hogy mely betegség/pszichológiai jelenség jelenik meg az adott könyvben/filmben és ennek megfelelően tudja az adott problémát kezelni.

Kérjük, ne feledd el, hogy a lentebb vázolt feladatok közül csak az egyiket kell elkészítened (1A/1B). A két feladat különböző kompetenciákat mér, melyek egyaránt szükségesek a sikeres felvételi eljárás lefolytatásához és az Iskolában való boldoguláshoz, sikerességhez. Ha az 1A-t választod, ne lepődj meg, ha olyan kérdéseket is kapsz, amelyek inkább az 1B témakörbe illenek, és fordítva. A feladat célja, hogy a felvételi beszélgetés kiindulási pontjául szolgáljon.

Azt a feladatot válaszd, amely jobban tükrözi a karrier céljaid tehát ha kutatói vagy gyakorlói+kutatói pályára szeretnél menni, a kutatási tervet válaszd, ha gyakorlói, akkor az esetelemzést.

 1A.      KUTATÁSI TERV: 

Egy angol vagy magyar nyelvű, 1-3 oldalas dokumentum (Arial, 10-es betűméret, Word dokumentum, 1-es sorköz, sorkizárt szöveg, a bekezdések között egy sor szünet), melyben a jelentkező 

 1. azonosít egy kutatási kérdést, tudományos problémát („Mi az, amit már ismerünk és mi a gap?”)
 2. elméleti és empirikus szempontok mentén alátámasztja a kérdés/ probléma konceptuális és/vagy gyakorlati fontosságát, relevanciáját („Mindez miért fontos, miért releváns az azonosított kérdés, probléma megértése, ismerése szempontjából? Mindez miért fontos gazdasági, társadalmi szempontból? Mindez miért fontos az azonosított probléma megoldása szempontjából?”)
 3. megtervez egy kutatást, melyben a kérdést megválaszolja (itt fő szempont, hogy a design és módszertan illeszkedjen a kérdéshez, a jelentkező térjen ki a célpopulációra, beválasztási és kizáró kritériumokra, merőeszközökre, kísérleti elrendezésre, releváns elemzési megközelítésekre) („Hogyan válaszoljuk meg legjobban az azonosított kérdést?”)
 4. megindokolja, hogy miért a választott kísérleti elrendezés és módszertan a leginkább alkalmas a kérdés megválaszolására
 5. felállít konkrét, precízen megfogalmazott és *empirikusan tesztelhető* hipotéziseket („Az alapján, amit eddig tudunk, várhatóan mit fogunk találni?”)
 6. diszkutálja, hogy a kérdés szempontjából (tehát konceptuális és/vagy gyakorlati tekintetben) mit jelentenének azok az eredmények, amelyek alátámasztják, illetve azok az eredmények, amelyek nem támasztják alá a hipotéziseket („Ha X, akkor az mit jelent, és ha nem X, akkor az mit jelent - az azonosított kérdés, probléma megértése, ismerése szempontjából, az azonosított probléma megoldása szempontjából?”)

A kutatásnak legyen címe és betűszavas rövidítése (például: Biotic community attributes and ecosystem functioning: implications for predicting and mitigating global change impacts (BIOCOM), vagy Strategic Predictions for Quantum Field Theories Starting Grant (preQFT)). 

1B.   ELEMZÉS

Egy angol vagy magyar nyelvű, 1-3 oldalas dokumentum (Arial, 10-es betűméret, Word dokumentum, 1-es sorköz, sorkizárt szöveg, a bekezdések között egy sor szünet), melyben a jelentkező kiválaszt egy filmbeli vagy könyvbeli (vagy egyéb médium) karakter személyiségében megjelenített pszichológiai problémát, és a következő szempontok alapján elemzi azt:

 1. jellemzi röviden a karaktert: melyik filmben/könyvben/médiumban szerepel, ki ő, mi a szerepe a történet folyásában
 2. elemzi röviden a karakter és annak probléma megjelenítésének relevanciáját
 3. részletesen kifejti, mit alkalmazna a diagnózis és differenciáldiagnózis tekintetében: milyen tüneteket, következményeket, előzményeket, körülményeket vár, illetve leírja milyen másik diagnózissal lehet összetéveszteni
 4. részletesen megtervezi, milyen kezelési célterületeket azonosítana a terápiában: mit akarna csökkenteni, növelni (pl. X tünetek, Y funkcionális probléma, Z viselkedéses mintázat, W családdinamika), és
 5. bemutatja, mit használna a javulás követésének szemléltetésére
 6. a végén pedig tart egy rövid önreflexiót: miért ezt a karaktert/témát választotta, az elvégzett munka mivel bővítette a tudását

2.   PREZENTÁLÁS

Azon jelentkezők, akiket az összeállított portfólió alapján meghívunk személyes beszélgetésre, pályázatukat VAGY elemzésüket egy 10 perces prezentáció formájában ismertetik a bizottsággal. 

A névvel ellátott tervet .pdf formátumban kérjük feltölteni a jelentkezési felületre. A dokumentum elnevezése a következő formátumot kövesse: „Vezetéknév_Keresztnév_MCC-MS-PI_2024Felvételipályázat”.

 

A plágium, illetve a mesterséges intelligencia használatának bármilyen formája azonnali kizárást jelent. 

A szöveg közben valamennyi, nem a szerzőtől származó állításnál jelölni kell, kitől származik. Itt csak hivatkozni kell a forrásmunkákra (névvel és a publikáció évszámával), melynek pontos adatait az irodalomjegyzékben kell megadni. A hivatkozásokat és az irodalomjegyzéket az APA (7th ed.) szabványai szerint kell elkészíteni. Az irodalomjegyzékben csak a törzsszövegben hivatkozott tanulmány szerepelhet.

Megjegyzés: a kutatási pályázat feladat jellegű és nem valós. A feladatban kifejtett kutatási ötlet megvalósítása nem szükséges és nem is lehetséges a képzés keretein belül.

A kutatási pályázat VAGY elemzés feladat nem azonos a fentiekben ismertetett „projektötlet” feladattal!

A felvételi eljárás menete:

A felvételi folyamat írásbeli és szóbeli fordulóból áll. Az írásbeli részt online platformon bonyolítjuk le, a szóbeli részre pedig személyes jelenléttel kerül sor.

Az írásbeli fordulón és a beküldött anyagok alapján továbbjutott hallgatók kerülnek be a felvételi szóbeli fordulójára.

Online logika írásbeli forduló időpontja:

2024. május 14., kedd

Az eljárás írásbeli részeként egy logika- és szókincstesztet töltenek ki a jelentkezők. A logika teszt kitöltésére online, a szókincs teszt kitöltésére pedig személyesen, a szóbeli felvételit követően lesz lehetőség.

Szóbeli felvételi időpontja:

2024. május 21-24.

A szóbeli felvételi során kerül sor a beadott projekt prezentációjára, valamint egy szakmai, általános tájékozottsági és személyes beszélgetésre.

További kérdésed van az MCC-Mindset Pszichológia Iskola működésével kapcsolatban? Olvasd el a Gyakran Ismételt Kérdéseket!

A felmerülő kérdéseket a felveteli@mcc.ro e-mail címre várjuk.