Bemutatkozás

print_bitsphoto_BTZ_5196.jpg

A kiemelten tehetséges fiatalok támogatásának ügye alapvető fontosságú közérdek, ami meghatározó egy közösség versenyképességére nézve. A Mathias Corvinus Collegium (MCC) Erdélyben kilenc helyszínen – Aradon, Csíkszeredában, Kolozsváron, Marosvásárhelyen, Nagyváradon, Sepsiszentgyörgyön, Székelyudvarhelyen, Szatmárnémetiben és Veresszéken – biztosít díjmentes, az iskolai tanulmányokat kiegészítő, hasznos képzéseket, egyedülálló tehetséggondozást több mint 2000 lelkes fiatal számára. 

A szervezet tevékenysége 1996-ban mindössze néhány diákkal indult, a 2000-es évektől azonban fokozatosan bővült a képzési kínálat, és Magyarország határain kívül, a Kárpát-medence több pontján is megjelent. Ma már minden korosztálynak kínál képzési lehetőséget: az általános iskolában, a középiskolában, az egyetemi évek alatt, és azon is túl. 2013-ban indult az erdélyi Középiskolás Program Kolozsváron és Székelyudvarhelyen, 2018-tól működik az Egyetemi Program Kolozsváron, 2020-ban pedig teljes gőzzel indult el az általános iskolás korosztályt megszólító Fiatal Tehetség Program, amely már ötödik osztálytól oktatja többek között pénzügyi tudatosságra, egészségügyi ismeretekre, konfliktuskezelésre is a diákokat. A szervezet erdélyi adminisztrációs központja Kolozsvár, a névadó Mátyás király szülővárosa.

Az MCC anyagi, társadalmi és kulturális helyzetüktől függetlenül támogatja mindazokat a fiatalokat, akik kíváncsiak a világ dolgaira, műveltek és tájékozottak szeretnének lenni, hosszú távon pedig helyi közösségeikben, szülőföldjükön és a szélesebb Kárpát-medencei körben is hasznos tagjai akarnak lenni a társadalomnak.

A szervezet Kárpát-medence-szerte a következő öt évben mintegy 10 ezer fiatal képzését vállalja különböző programjain keresztül. Szakmai programjaink folyamatos fejlesztése érdekében a legjobb tanárokat és a legismertebb vendégelőadókat vonjuk be programjainkba.

Az MCC a helyi közösségekért tenni akaró, a környezetükért felelősséget érző fiatalokat támogatja abban, hogy a bennük rejlő tehetséget kibontakoztathassák, és azt saját maguk, hosszú távon pedig a magyarság javára kamatoztathassák. Az MCC nem versenytársa, és nem is alternatívája a közoktatási és a felsőoktatási intézményeknek, független azoktól, ugyanakkor képzéseinek köszönhetően a diákok a hagyományos oktatási rendszerben is jobban tudnak teljesíteni. Fontosnak tartjuk, hogy a fiatalok a legkitűnőbb oktatóktól tanulhassanak, nyitottak legyenek a világra, ismerjék a nemzetközi folyamatokat, ugyanakkor olyan értékeket, szemléletmódot képviseljenek, amelyek a kárpát-medencei magyar közösség sorsára és egész Európa jövőjére nézve előremutatóak.