Egyetemi Program

A felsőoktatást kiegészítő, magas színvonalú képzési forma egyetemi hallgatók számára

Az Egyetemi Program első állomása az egyéves, felsőoktatásban tanuló elsőéveseknek meghirdetett juniorképzés, majd az iskolarendszeri képzésre olyan hallgatók jelentkezhetnek, akik egy évet befejeztek egyetemi tanulmányaikból.

A program moduláris felépítésű, vagyis a két képzésformát egymástól függetlenül, külön-külön is elvégezhetik a hallgatók. A diákokat folyamatosan mentoráljuk, egyénileg is fejlesztjük készségeiket és képességeiket, valamint az elméleti tudás átadása mellett gyakorlati tapasztalatszerzésre is adunk nekik lehetőséget. Diákjaink neves külföldi professzoroktól, szerzőktől, vállalati és kormányzati döntéshozóktól hallgathatnak előadásokat, emellett támogatjuk a hallgatók megjelenését különböző versenyeken, konferenciákon.

Olyan tehetséges fiatalokat szeretnénk adni Erdélynek, akik jól ismerik a nemzetközi folyamatokat, ugyanakkor saját sorsuk mellett a magyarság, a Kárpát-medence és a szűkebb környezetük jövőjének alakítása kapcsán is felelősen gondolkodnak, és az MCC-től kapott elméleti és gyakorlati tudást, valamint külföldi tapasztalataikat készek a közösség szolgálatába állítani.

Az MCC Egyetemi Programja számos szakterületen biztosít régiónkban egyedi, interdiszciplináris képzést díjmentesen, emellett a hallgatók ingyen igényelhetnek szállást az intézmény kolozsvári kollégiumában. A program a közoktatást kiegészítő, nemzetközi színvonalú, hasznos tudást ad a hallgatóknak, felkészítve őket a romániai munkaerőpiac kihívásaira, a sikeres elhelyezkedésre.

A hallgatóknak elismert hazai és külföldi előadók tartanak órákat, inspiráló szakmai beszélgetéseken, interaktív kurzusokon, műhelytevékenységeken, vitákon gyarapíthatják tudásukat, emellett a közösségépítést szabadidős foglalkozások, közös sportolás, külföldi tanulmányutak segítik elő. A felkínált kurzusok sora, ugyanúgy, mint a nyelvórák kínálata, a hallgatók igényei szerint áll össze, így a folyó tanévben például a jogtudomány, közgazdaságtan, pszichológia, nemzetközi kapcsolatok, média és kommunikáció, történelem és társadalomtudományok, mesterséges intelligencia, környezetvédelem, kultúra, valamint készségfejlesztés is szerepel a képzési rendszerben. Jelenleg angolul, franciául, németül, oroszul, románul és spanyolul tanulhatnak a program résztvevői.

Juniorképzés

Az MCC Egyetemi Programjának első állomása az egyéves juniorképzés, amelyre azok a középiskolai tanulmányaikat éppen befejező diákok jelentkezhetnek, akik valamely kolozsvári egyetemen kívánnak továbbtanulni. A képzés kiegyensúlyozza az elsőéves hallgatók társadalmi hátteréből adódó tudásbeli különbségeket, felkészíti őket további tanulmányaikra és karrierútjukra. A képzés a hatékony, nyitott és kritikus gondolkodásmód kialakítására, a vitakészség, valamint az írásbeli és szóbeli készségek fejlesztésére törekszik. A juniorképzés után a diákok a Kolozsvári Egyetemi Program iskolarendszerében folytathatják tanulmányaikat.

Iskolák

Az MCC kétéves iskolarendszeri képzésének célja, hogy diákjainak egy-egy szakterületen biztos szakmai alapot nyújtó elméleti és gyakorlati ismereteket, egyéni fejlesztést és sajátos szemléletmódot adjon. Az MCC-s képzés Európában is ritkaságszámba megy, jól kiegészíti a hagyományos felsőoktatást, a tevékenységek pedig kiscsoportosak és személyre szabottak.

Jelenleg a diákok hat Iskolába jelentkezhetnek:

  • Jogi Iskola
  • Közgazdasági Iskola
  • Nemzetközi Kapcsolatok Iskola
  • Médiaiskola
  • Mindset Pszichológia Iskola
  • Társadalom- és Történelemtudományi Iskola