Kolozsvári Egyetemi Program

online_bitsphoto_BLNK_MCC-2264.jpg

A felsőoktatást kiegészítő, magas színvonalú képzési forma egyetemi hallgatók számára

A Kolozsvári Egyetemi Program első állomása az egyéves, felsőoktatásban tanuló elsőéveseknek meghirdetett juniorképzés, majd a szeniorképzésre olyan hallgatók jelentkezhetnek, akiknek még legalább két tanév van hátra az alapképzéses diploma megszerzéséig.

A program moduláris felépítésű, vagyis a két képzésformát egymástól függetlenül, külön-külön is elvégezhetik a hallgatók. A diákokat folyamatosan mentoráljuk, egyénileg is fejlesztjük készségeiket és képességeiket, valamint az elméleti tudás átadása mellett gyakorlati tapasztalatszerzésre is adunk nekik lehetőséget. Diákjaink neves külföldi professzoroktól, szerzőktől, vállalati és kormányzati döntéshozóktól hallgathatnak előadásokat, emellett támogatjuk a hallgatók megjelenését különböző versenyeken, konferenciákon.

Olyan tehetséges fiatalokat szeretnénk adni Erdélynek, akik jól ismerik a nemzetközi folyamatokat, ugyanakkor saját sorsuk mellett a magyarság, a Kárpát-medence és a szűkebb környezetük jövőjének alakítása kapcsán is felelősen gondolkodnak, és az MCC-től kapott elméleti és gyakorlati tudást, valamint külföldi tapasztalataikat készek a közösség szolgálatába állítani.

A KEP régiónkban egyedi, interdiszciplináris képzést biztosít térítésmentesen, emellett a hallgatók ingyen igényelhetnek szállást az intézmény kollégiumában, Kolozsvár belvárosában. A felkínált kurzusok sora a hallgatók igényeinek szem előtt tartásával áll össze, így a folyó tanévben a jogtudomány, közgazdaságtan, pszichológia, nemzetközi kapcsolatok, média és kommunikáció, történelem és társadalomtudományok, mesterséges intelligencia, környezetvédelem, kultúra, valamint készségfejlesztés is szerepel a képzési rendszerben. A kurzusok mellett angol, francia, német, orosz, román és spanyol nyelvórákra jelentkezhetnek a diákok.

Juniorképzés

Az MCC Kolozsvári Egyetemi Programjának első állomása az egyéves juniorképzés, amelyre azok a középiskolai tanulmányaikat éppen befejező diákok jelentkezhetnek, akik valamely kolozsvári egyetemen kívánnak továbbtanulni. A képzés kiegyensúlyozza az elsőéves hallgatók társadalmi hátteréből adódó tudásbeli különbségeket, felkészíti őket további tanulmányaikra és karrierútjukra. A képzés a hatékony, nyitott és kritikus gondolkodásmód kialakítására, a vitakészség, valamint az írásbeli és szóbeli készségek fejlesztésére törekszik. A juniorképzés után a diákok a Kolozsvári Egyetemi Program szeniorképzésén folytathatják tanulmányaikat.

Szeniorképzés

A Kolozsvári Egyetemi Program második állomásán, a szeniorképzésen a kiemelkedően tehetséges hallgatók megismerhetik egymást, tovább gazdagíthatják tudásukat, és becsatlakozhatnak különböző szakmai projektekbe. A diákok inspiráló szakmai beszélgetéseken, interaktív kurzusokon, műhelytevékenységeken, vitákon gyarapíthatják tudásukat, emellett a közösségépítést szabadidoős foglalkozások, közös sportolás, külföldi tanulmányutak segítik elő. A kétéves szeniorképzés végeztével a hallgatókat az Alumni Program segíti a munkaerőpiacon való elhelyezkedésben.