Juniorképzés

Az MCC Kolozsvári Egyetemi Programjának első állomása az egyéves juniorképzés, amelyre azok a középiskolai tanulmányaikat éppen befejező diákok jelentkezhetnek, akik valamely kolozsvári egyetemen kívánnak továbbtanulni. A képzés kiegyensúlyozza az elsőéves hallgatók társadalmi hátteréből adódó tudásbeli különbségeket, felkészíti őket további tanulmányaikra és karrierútjukra. A képzés a hatékony, nyitott és kritikus gondolkodásmód kialakítására, a vitakészség, valamint az írásbeli és szóbeli készségek fejlesztésére törekszik. A juniorképzés után a diákok a Kolozsvári Egyetemi Program iskolarendszerében folytathatják tanulmányaikat.

Kurzusok

Felvételi információk

Jelentkezési űrlap