Alumni

Összetartó szakmai és emberi közösség a Collegium után is

A Mathias Corvinus Collegium Alumnija egy egyedülálló és összetartó értékközösség, ami jelenleg több mint 500 tagot számlál és amely a következő években nagyságrendekkel növekszik majd. Szervezetünk célja, hogy a különböző szakterületeken tevékenykedő és eltérő élethelyzetben lévő Alumni tagokat a későbbiekben is támogassa szakmai fejlődésük érdekében. Fontosnak tartjuk, hogy az Alumni tagok MCC-s tanulmányaik befejeztével is gyarapodhassanak tudásukban. Biztosítjuk számukra az intézményünkbe történő visszatérés lehetőségét mentorként, oktatóként, hogy megoszthassák sikereiket a jelenlegi diákjainkkal. Az MCC támogatásával egyedülálló ösztöndíj-lehetőségekhez juthatnak a világ legjobb egyetemein, speciális tréningeken vehetnek részt. Fontos számunkra, hogy az Alumni tagjai és diákjaink aktív kapcsolatot ápoljanak egymással. 

Karrierközpont

A Karrierközpont elsődleges célja, hogy zökkenőmentes átmenetet biztosítson a diákéletből a szakmai életbe, és egyben összetartó alumni közösséget kovácsol. Ennek érdekében releváns szakmai gyakorlatot biztosítunk diákjaink számára, illetve olyan információkat és tapasztalatokat nyújtunk, amelyek segítenek a felelős és tudatos döntéshozatalban. Igyekszünk olyan környezetet teremteni, ahol hiteles példaképekre találnak a hallgatók, és sikeresen kialakíthatnak egy szakmai kapcsolati hálót. Mindezt hasznos és érdekes tevékenységekkel igyekszünk elérni: szakmai előadásokat, tanulmányutakat, konferenciákat, szakmai gyakorlatokat, Karriercsütörtököt rendezünk, de életútbeszélgetések, élménybeszámolók is elhangzanak a külsős meghívottakkal, jelenlegi és volt MCC-s diákokkal megrendezett találkozásokon.

További célunk, hogy összetartó és egymást támogató alumni közösséget hozzunk létre. Rendezvényeink által lehetőséget nyújtunk a szorosabb kapcsolattartásra, valamint a meglévő kapcsolatok elmélyítésére. Szeretnénk továbbra is szakmai támogatást nyújtani egykori diákjaink számára, követni karrierútjuk alakulását, tapasztalataikat, és ezt beépíteni az MCC mindennapi munkájába, az alumni tagok és a jelenlegi diákok hasznára.