Olvasási idő: 4 perc

Neves egyesült államokbeli politikai filozófust látott vendégül a Mathias Corvinus Collegium (MCC) a Transylvania Lectures sorozatának legutóbbi alkalmán. Patrick J. Deneen csütörtökön, március 16-án tartott nyilvános előadást és beszélgetett az érdeklődőkkel az MCC kolozsvári központjában.

Elit vs. populisták címmel osztotta meg gondolatait az MCC Transylvania Lectures előadásán Patrick J. Deneen, az egyesült államokbeli Notre Dame Egyetem politológiaprofesszora. A filozófus számos könyv szerzője, a Why Liberalism Failed (A liberalizmus kudarca) című kötetét húsz nyelvre fordították le, többek közt magyarra is. 2005 és 2007 között a United States Information Agency tanácsadója és szövegírója volt, 1997–2012 között pedig a Princeton Egyetemen és a washingtoni Georgetown Egyetemen is tanított. Az eseményen Bárdos Anna, az MCC Kolozsvári Egyetemi Programjának hallgatója köszöntötte a résztvevőket, majd az előadóval Rácz Béla-Gergely közgazdász, a Babeș–Bolyai Tudományegyetem Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Karának adjunktusa, az MCC oktatója beszélgetett.

Patrick Deneen először is a liberalizmus gyökereihez nyúlt vissza, John Locke és John Stuart Mill filozófiáját ismertetve. Locke a materializmus képvielője volt, filozófiája szerint a tulajdon nem örökletes, hanem szorgalommal és kemény munkával lehet sikereket elérni. Az ő idejében kezdett el felemelkedni egy új elit az Egyesült Államokban, amely a régi arisztokrácia ellentéte volt, fő jellegzetessége pedig, hogy ipari és racionális. Locke egy forradalmi, kreatív, változó elit kialakulását várta el. John Stuart Mill folytatta Locke munkáját a reformliberalizmussal, a szabadságot pedig a teljes önállóságban, az örökölt szokásoktól, hagyományoktól, a régi intézményektől (egyház, család, közösségek, civil szervezetek) való elszakadásban látta. Ma is ez a filozófia dominál a nyugati világban. A klasszikus és progresszív liberalizmus közötti választóvonal megmagyarázza az elmúlt ötven év amerikai politikáját – mutatott rá az előadó.

A fenti filozófiákra válaszolt Karl Marx, aki a régi rendszer, a burzsoá és kapitalizmus ellen fellázadó népet tartotta az igazi forradalmárnak. A 20. és 21. század azonban bebizonyította, hogy a Locke és Mill által leírt elit sikeresebb volt Marx elképzeléseinél. Nem erőszakkal változtatták meg az embereket, hanem elérték, hogy a társadalom maga alakuljon át. Az elmúlt években pedig egy populista lázadás indult, amely destabilizálná a régi liberalizmus elitjét, amely a néppel szemben áll. Egyre kevésbé állja meg a helyét az az érv, hogy a kapitalista rendszerben jólét van, mert egyre inkább nő a szociális osztályok közötti szakadék, a hátrányos helyzetű emberekben pedig erősödik a megaláztatás érzése. Patrick Deneen szerint jelenleg nincs egy olyan elit, amely a populista érdekeket is képviselné, és a jövőben az amerikai politika átrendeződése várható.

A filozófus 2018-as könyvében (A liberalizmus kudarca) amellett érvel, hogy a liberalizmus éppen a sikere miatt bukott meg. Úgy alakította a világot, hogy az emberek autonóm, önmegvalósító egyénekként éljenek, eltávolodjanak embertársaiktól, és a technológiától függjenek – mindez eltorzította az emberi életet, és egy töredezett, magányos társadalmat teremtett. Patrick Deneent gondolatai miatt sokan Amerika-ellenesnek és illiberálisnak tartják, ő azonban vallja, hogy a szolidaritáson alapuló régi hagyományokat szeretné újra előcsalni, a felszínre hozni. A megoldást egy törődésre, elköteleződésre és emberi kapcsolatokra épülő társadalomban látja. Úgy véli, bár a világ és a környezetünk az önérdek hajszolására tanít, az ember társas lény, amely képes a jóra is.

A Transylvania Lectures sorozatban havonta hív meg külföldi előadókat, akadémikusokat, napjaink társadalmi, politikai, gazdasági életének neves gondolkodóit az MCC. A nyilvános események a kolozsvári MCC-központban zajlanak, bárki érdeklődő részt vehet, meghallgathatja és kérdezheti a meghívott szakembereket. A rendezvényről Talpas Botond, az MCC erdélyi tevékenységért felelős igazgatója elmondta: az angol nyelvű előadások célja, hogy kapcsolatot teremtsenek az MCC és a helyi közösségek érdeklődő tagjai között, miközben elgondolkodtatnak, megkérdőjeleznek, nyílt eszmecserére sarkallnak napjaink megosztó kérdéseivel kapcsolatban.