Olvasási idő: 4 perc

Egyetemi Programunk diákjainak tartott áprilisban előadást a Román Akadémia Nicolae Iorga Történeti Intézetének két tudományos kutatója, dr. Cosmin Popa, valamint dr. Simion Gheorghiu. A szakértők a Román történészek a 20. századi Romániáról – Orosz–román kapcsolatokról című kurzus meghívottai voltak, amelyet dr. Novák Csaba Zoltán történész, a Nemzeti Kisebbségkutató Intézet (ISPMN) vezetője, az MCC vendégoktatója tart a hallgatóknak.

A beszélgetések során szó esett a két ország kül- és belpolitikájának számos aspektusáról a  kommunista időszakban. Tárgyalták többek között Richard Nixon látogatását, a moszkvai expanziós logikát, a besszarábiai terület megvitatását övező problémákat és a sajtóban alkalmazott PR-trükköket is.

Kuzusaink célja diákjainknak átfogó képet nyújtani a múlt század fontos eseményeiről, segítve őket abban, hogy sokkal jobban megértsék az aktuális történéseket, jelenségeket. A tartalmas kurzusról az Egyetemi Program diákjai is beszámoltak.

Wagner Thomas vegyészmérnöki hallgató így ír a tanultakról: „A kurzus két fő téma megvitatására összpontosított. Az első előadás a kommunista rendszer felépítésének és logikájának bemutatásáról, a Bukarest és Moszkva közötti kapcsolat összefüggéseinek megértéséről szólt. A második pedig a besszarábiai területet övező vitát, illetve a két ország egymáshoz való viszonyulásának bonyolódását tematizálta.

Dr. Cosmin Popa előadásában végigvezette a legfőbb eseményeket, a Moszkvában képzett káderek segítségével létrehozott új rendszertől, a Sztálin és Tito közötti, éveken át tartó konfliktusoktól egészen Ceaușescu hatalomátvételéig. Megvitattuk a valódi okokat, amelyek a szovjet csapatok országból való kivonásához vezettek, és beszéltünk a PR-trükkről is, amely révén Richard Nixon vendégül látásával Románia elnyerte a Nyugat jóindulatát, majd kihasználta egészen a '80-as évek végéig.

Dr. Simion Gheorghiu történésszel arról beszélgettünk, hogy milyen kihívást jelentett Besszarábia szovjetek általi annektálása, hogyan tagadták a Molotov–Ribbentrop-paktum létezését, és hogyan tette próbára Moszkva türelmét a Ceauşescu-rezsim a vezető beszédeivel és egy kézikönyv kiadásával. Itt szó esett a moszkvai politikai erők expanziós logikájáról is, valamint arról, hogy az oszd meg és uralkodj stratégiával miként osztották meg a besszarábiai lakosságot. Emellett a Moldovai SZSZK-n belül a központi pártelemek dominanciájáról is tanulhattunk."

Rotaru Daniel bölcsészhallgató a következőket emelte ki a kurzuson hallottakból: „Mindig megtiszteltetés egy-egy terület szakértőitől tanulni. Ezúttal két átfogó előadáson vehettünk részt dr. Cosmin Popa és dr. Simion Gheorghiu előadásában. Ők a múlt századi román–orosz kapcsolatok témáját hozták közelebb hozzánk, a két ország kül- és belpolitikájának számos aspektusát tárgyalva a kommunista időszakra vonatkozóan. Annak ellenére, hogy nem történelem szakon tanulunk, mindannyian megértettük a téma fontosságát a jelenlegi kontextusban. A világ kényes helyzetben van, és döntő fontosságú a terjeszkedni vágyó Oroszország történelmi motivációinak ismerete. A két professzor egy egyetemes tanulságra hívta fel a figyelmünket: Románia és Oroszország múlt századi történelmének ismeretében sokkal jobban megérthetjük a jelen helyzetet. A történelem nem ismétli önmagát, de bizonyos jelenségek igen.”