Közgazdasági Iskola

Az MCC Közgazdasági Iskolájának célja, hogy oktatási, kutatási és gazdaságszervezési tevékenységével kézzelfogható, naprakész tudással segítse a gazdasági szakemberek utánpótlását, és így a gazdaság megerősödését.

Kurzusainkkal arra törekszünk, hogy hallgatóink széleskörű közgazdasági műveltségre tegyenek szert, és megértsék a hazai gazdaság működését. Nyitottság, erős módszertani alapok, az elmélet és a gyakorlat közötti kapcsolat megértése, a hazai gazdaság ismerete és megérzése, tettrekészség – ezek a fő vezérelveink. Arra készítjük fel diákjainkat, hogy világszinten értékes tudással felvértezve a hazai gazdaságban találják meg feladatukat és pályájukat – vállalati vezetőként, elemzőként, kutatóként vagy gazdaságpolitikusként.

Célunk, hogy kutatásainkkal és rendezvényeinkkel feltárjuk a gazdaságot szervező motivációkat, szervezeti kereteket és társadalmi törvényszerűségeket, értelmezzük a világ technológiai, társadalmi és gazdasági folyamatait. Egyszerre fontos, hogy munkáink módszertani és elméleti alapossága világszínvonalú legyen, következtetéseink pedig a gazdasági döntéshozók számára is értékes, új ismereteket kínáljanak.

Projektjeinkkel a vállalatok, a diákok, az akadémiai szféra és a gazdaságszervező, gazdaságpolitikai világ számára nyújtunk terepet ahhoz, hogy az elmélet és a gyakorlat közötti kapcsolatot közös gondolkodással erősítsük. Egyik oldalról a valós élet tapasztalatai és az elemzőik munkájával kapcsolatos gyakorlati igények érkeznek, míg a másik oldalról a hazai viszonyokhoz illeszkedő, a minőségre nagy hangsúlyt fektető elemző eszközöket, gazdaságunk kihívásaira és lehetőségeire fókuszáló eredményeket szállít az MCC Közgazdasági Iskolája.