Kurzusok

A 2023/24-es tanév második félévében a következő kurzusokat látogathatták az MCC Egyetemi Program juniorképzésének kolozsvári hallgatói:

Kultúra-metszetek – performatív megközelítés

Oktató: Dr. Visky András József Attila-díjas költő, drámaíró, dramaturg, színházi teoretikus, egyetemi tanár

A kurzus a performansz művészetén, általánosabb értelemben a live art kategóriájába sorolható művészeti formákon keresztül vezeti be a hallgatót a műalkotás (színházi előadás, irodalom, képzőművészetek) egzisztenciális, közösségi karakterű, társadalmilag releváns értelmezésébe. Az európai kultúrában végbement, ma is sok tekintetbe meghatározó performatív fordulat az alkotói folyamatok hangsúlyosan közösségi természetére hívja fel a figyelmet.  A kurzus során a performansz művészetén keresztül tekintünk rá és állunk szóba az irodalom, a színház és a képzőművészet olyan alkotásaival, amelyek az „art vital” közvetlenségével bír(hat)nak a mi számunkra. Szándékunk szerint megközelítéseink elsősorban nem elméletiek, hanem nagyon is interaktívak. Olyan művekkel próbálunk közvetlen(ebb) viszonyt kialakítani, beszélgetni és vitakozni, amelyek erős és érvényes javaslattal bírtak és bírnak az európai kulturális tradíció mintázatainak a kialakításában és/vagy értelmezésében.

 

Politikai kultúra – politikai gondolkodás – politikai kommunikáció

Oktató: Dr. Tonk Márton filozófiatörténész, egyetemi oktató, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem rektora

Az Egyetemi Program bevezető kurzusa, amelynek célja a politikai gondolkodás és a politikai diskurzus alapvető eszméinek, valamint a politikai, illetve intézményi fejlődés elemzéséhez szükséges alapfogalmak elsajátítása. A kurzus törekszik a politikatudományi terminológia megismertetésére annak érdekében, hogy felkészítse a hallgatókat nemzetközi és európai szintű politikai folyamatok értelmezésére és elemzésére, a politikai gondolkodás kategóriarendszerének alkalmazására a napi politikai események megértésében. Az előadások során külön hangsúly kerül a politikai kommunikációval („médiademokráciával”) kapcsolatos kérdésekre, ugyanakkor az erdélyi magyar közösség kisebbségelméleti, kisebbségjogi kérdéseire is.

 

Bevezetés a közgazdaságtanba

Oktató: Dr. Rácz Béla-Gergely egyetemi adjunktus, Babeș-Bolyai Tudományegyetem Közgazdaság és -Gazdálkodástudományi Kar

A Bevezetés a közgazdaságtanba II kurzus keretében a közösségi pénzügyekre fókuszálunk, mely határterület a politikai tudományok és gazdasági tudományok között. Ennek következtében speciális döntéshozatali és elemzési módszertannal dolgozik, amely ötvözi a társadalmi méltányosság alapelveit a pénzügyi elemzések szigorával és precizitásával. A tantárgy célja ennek az összefüggésrendszernek a megértése.

 

Jogi alapismeretek

Oktató: Dr. Bokor-Szőcs Izabella jogász, a Babeș-Bolyai Tudományegyetem Közigazgatás és Közmenedzsment Karának oktatója

A kurzus három fő téma köré csoportosul: közérdekű és személyes adatok, szerződések és kisebbségi jogok. Mindhárom téma egy-egy olyan jogi területet jár körül, amely a diákok számára hasznos lehet, függetlenül attól, hogy milyen szakterület hallgatói. Az közérdekű adatok és információk rendelkezésre bocsátása a közigazgatásnak egy olyan kötelezettsége, amely nem feltétlenül az állampolgárok kíváncsiságát hivatott kielégíteni, hanem jelentős következményei is lehetnek ennek elmulasztásának. Az előadás gyakorlati tudással vértezi fel a diákokat, szó esik a közérdekű adatok kérvényezésének folyamatáról, a személyes adatok védelmével kapcsolatos gyakorlati kérdésekről, a kisebbségi jogok betartásáról.

 

Nacionalizmus, kisebbség, nemzetpolitika: elmélet és gyakorlat

Oktató: Dr. Kántor Zoltán szociológus, politológus, egyetemi oktató, a Nemzetpolitikai Kutatóintézet igazgatója

A kurzus teljes áttekintést nyújt a nemzetpolitika számos vetületéről; átfogó ismeretet nyújt a külhoni magyarságról. A nemzeti érdek kérdését a nemzetközi kapcsolatok elméleteiből és a magyar kül- és nemzetpolitika alapvetéseiből kiindulva értelmezi. Az elméleti alapokból kiindulva (nacionalizmuselméletek, nemzetközi kapcsolatok elmélete, kisebbségszociológia) mutatja be a nemzetpolitikát (külön kitekintéssel több európai állam nemzetpolitikájára). Áttekintést ad az első világháborút követő nemzetpolitikáról, külön hangsúlyt fektetve a rendszerváltás utáni időszakra. A kurzus a nemzet és nemzetpolitika értelmezését a Státusztörvény, az állampolgárság, a szavazati jog, a támogatáspolitika, a kisebbségvédelem kérdésköre mentén is körbejárja.

 

Logika

Oktatók: Dr. Szemere Alexandra, az MCC Vitaakadémia oktatója, Kiss Zsombor, az MCC Vitaakadémia Szakmai Igazgatóság kutatója, Kovács Flóra, az MCC Vitaakadémia oktatója

A kurzus célja a hallgatók érveléstechnikai-logikai és prezentációs képességeinek fejlesztése, valamint felkészítés különböző nyilvános megnyilvánulások konstruktív és hatékony kezelésére. A kurzus során a hallgatók érvelési, vita- és interjúhelyzetekben próbálhatják ki magukat, szerezhetnek tapasztalatot, alkalmazhatják az első félévben tanult elméleti eszközöket, és fejleszthetik retorikai képességeiket is.

 

Világ Nagy Kérdései

A kurzuscsomag keretében 6 különböző előadó tart egy-egy téma alapján interaktív előadást a világ nagy kérdéseiről:

 • John Wesley Reid újságíró, az MCC vendégoktatója: The Supreme Court as a Political Actor
 • Peter Kurti teológus, filozófus, író, anglikán lelkipásztor: Faith, Liberty and Tolerance: Evaluating the impact of an economic analysis of religion on religious liberty and the civic practice of tolerance
 • Audrey Elise Unverferth, a Chicago Thinker alapítója, az MCC vendégoktatója: Challenging the Mob’s Crusade Against Free Speech
 • Wael Taji Miller rendszerelméleti szakértő, az MCC és a Danube Institute vendégkutatója: How Does Using Machines and AI Affect Human Creativity?
 • Bodor Attila teológus: Canonizing through the Ages

Develent kurzusok:

 • Motiváció és sikerorientáció
 • Célkitűzés és megküzdés

Vitaklub magyar, román és angol nyelven

Oktatók: Dr. Bethlendi András kisebbségjogi szakjogász, egyetemi oktató, Sapientia EMTE, az MCC erdélyi MCC akadémiai ügyeinek igazgatója; Ciornea Cristian Andrei, a Babeș-Bolyai Tudományegyetem Akadémiai Vitaklubjának elnöke és az AGORA Debate tagja

 

A juniorspecifikus kurzusok mellett a hallgatóknak lehetőségük van az Iskolák kurzuskínálatából is szabadon választani:

 

 • Mozgóképkultúra
 • Ki miben hisz? A keresztény egyházak tanításainak összehasonlítása
 • Regionális tanulmányok
 • A médiaműveltség alapjai jogi szemszögből
 • The Kolozsvár Essay Club
 • Erdély gazdaság-, társadalom- és művelődéstörténete
 • Román történészek a 20. századi Romániáról – A két világháború közötti időszak szélsőségei
 • Kulcskérdések a kereskedelmi jogi intézmények történetében
 • Focus on Georgia: A country struggling between Russia and the West as a new Iron Curtain rises
 • Mesterséges Intelligencia Etika
 • Játékelmélet és haladó gépi tanulás: Megerősítéses tanulás
 • Marosvásárhely fekete márciusa. Etnikai konfliktus Marosvásárhelyen, 1990
 • Műemlékvédelem, örökségvédelem: Alapfogalmak, elvek, társadalmi, gazdasági összefüggések
 • Vállalati tanácsadás a gyakorlatban
 • Introduction to European Union Law
 • A vizuális kommunikáció fontossága az üzleti szférában
 • ​​Digitális kompetenciafejlesztés​
 • Alkotmánymérnökség: Tervezd meg a tökéletes politikai rendszert!
 • 20. századi magyar történetpolitikai gondolkodás
 • 100 év után (is) kutyaszorítóban – Kárpát-medencei magyar kisebbségi pártok összehasonlító elemzése
 • Ki döntheti el, hogy mi az álhír? – Az online dezinformáció alkotmányos és szabályozási kérdései az Európai Unióban és tagállamaiban
 • Keresztény civilizáció: Sarokpontok filmen
 • Keresztény államelméletek
 • A gyártótól a fogyasztóig: Az áruforgalmazás jogi keretei
 • Az orosz külpolitika és geopolitika története
 • A diplomácia szerepe a gazdaságban (A kormányzati és a vállalati-üzleti diplomácia kihívásai napjainkban)
 • Advocacy and lobbying in the EU
 • Hogyan írjunk újságcikket: Az újságírás alapjai
 • A vállalati kommunikáció világa, a világvállalatok kommunikációja a gyakorlatban
 • Kríziskommunikáció – A krízis 50 árnyalata 
 • A kreatív szemléletmód az új kutatások tükrében
 • Mentálhigiénés alapok. A testi–lelki–szellemi összhang megteremtése
 • Three Biggest Challenges of Western Civilization
 • Modern Conservatism, Libertarianism, and Traditionalism
 • A bankok működése és jelentősége – Gyakorlati tapasztalatok és elméleti nézőpontok
 • 50+ business models - Let’s build successful business models together
 • Nudging: Theory and Practice
 • Vállalati döntések szűkös erőforrások esetében
 • Magyar–magyar gazdasági együttműködések a Kárpát-medencében
 • Aktuális gazdasági és társadalmi folyamatok – avagy mit láthatunk, ha a hírek mögé nézünk?