Jogi Iskola

IVSTAM SOCIETATEM QVÆRERE

A Jogi Iskola a világra nyitott és tettre kész joghallgatók és jogászok közösségeként arra törekszik, hogy kiterjedt társadalmi kapcsolatokkal és társadalmi elkötelezettségekkel bíró hallgatókat készítsen fel a sikeres jogászi pályára. Egy többéves, átfogó szakmai képzési, tehetséggondozási rendszert működtetünk, amely tartalmasan, izgalmasan teljesíti ki az egyetemi oktatást. Egyfelől elmélyedést kínálunk jogi szakterületeken, másfelől széles látókört biztosítunk azáltal, hogy a jogot összekapcsoljuk más tudományterületekkel.

A feladatközpontú, gyakorlatra irányuló alkalmak éppen úgy a képzés részeit jelentik, mint a tudományos, elméleti, bölcseleti tűnődések. Az összélménynek pedig lényegi részét képezik a közösségi tevékenységek kirándulások, vacsorák, filmnézések, konyhai egybegyűlések és könnyed, „világmegváltó” beszélgetések formájában. Nagyon tevékeny, diákkezdeményezésekben, szakmai és baráti eszmecserékben gazdag éveket tudhatunk magunk mögött. Fontos számunkra, hogy a hallgatók többsége a visszajelzéskor is méltatja programjainkat, és ha lehetőségük lenne rá, még egyszer részt vennének rajtuk.