Felvételi kiírás

Felvételt hirdet a Mathias Corvinus Collegium Jogi Iskolája

Várjuk mindazon, az első egyetemi évüket a 2023/2024-es tanév II. félévében befejező hallgatók jelentkezését, akik kolozsvári felsőoktatási intézményében nappali tagozatos hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek.

Jelentkezési határidő: 

2024. április 30., kedd 23:59

A jelentkezés menete:

Jelentkezni az online jelentkezési lap kitöltésével lehet: ITT.

A jelentkezéshez az alábbi mellékleteket is kérjük feltölteni:

  • fényképes önéletrajz - amerikai típusú önéletrajzot várunk, a szövegben kitérve az eddigi gyakorlati munkára, az önkéntes és egyéb közösségi szerepvállalásra, a személyes érdeklődés irányaira.
  • motivációs levél - Javasoltan személyes hangú, közhelyektől mentes, levél formátumú írást várunk, amelyben a Jelölt kitér a szakmai hitvallására, a hivatásbeli terveire, arra, hogy hol találkozott az MCC-vel, és karrierútjának fejlődésében hogyan látja az MCC szerepét, illetve ő maga milyen értékekkel járulna hozzá az itteni fejlődéshez.
  • félév végi index másolata
  • érettségi bizonyítvány másolata
  • tanári ajánlás (Iskolaspecifikus dokumentum 1)
  • egy megvalósítandó projektötlet - Olyan koncepcionális ötletet várunk, amelyet a hallgató a felvétele esetén a hallgatótársaival megvalósítana a következő tanév során. A projektötlet megfogalmazásához és kifejtéséhez kérjük, a jelentkezési felületen elérhető űrlapot használja.

A felvételi eljárás menete:

A felvételi folyamat online és személyes írásbeli fordulóból, valamint egy szóbeli interjúból és egy akadályversenyből áll. 

Az írásbeli fordulókon és a beküldött anyagok alapján továbbjutott hallgatók kerülnek be a felvételi szóbeli fordulójára.

Online logika írásbeli forduló időpontja:

2024. május 14., kedd

Az eljárás írásbeli részeként egy logika- és szókincstesztet töltenek ki a jelentkezők. A logika teszt kitöltésére online, a szókincs teszt kitöltésére pedig személyesen, a szóbeli felvételit követően lesz lehetőség.

A szóbeli felvételi, személyes írásbeli és az akadályverseny időpontja:

2024. május 23.

A szóbeli felvételin egy szakmai beszélgetésre kerül sor a felvételi bizottsággal.

A jelenléti jogi írásbeli forduló alkalmával a jelentkezőknek egy 15 kérdésből álló jogi tesztet kell kitölteniük, amelyet egy jogesetmegoldás és egy esszéírás követ.

Az írásbelin az alábbi esszékérdések közül választhat a jelentkező:

  1. Az Európai Uniónak szüksége van saját alkotmányra.
  2. Ha a bíró szerepét átvenné a mesterséges intelligencia, akkor igazságosabb lehetne az ítélkezés.
  3. A jog a törvényhozó állam akaratát kifejező szabály, ezért a térben és időben eltérő erkölcs követelményeitől függetlenítenie kell magát.

A felvételi folyamat zárásaként a jelentkezők egy akadályversenyen vesznek részt.

A felmerülő kérdéseket a felveteli@mcc.ro e-mail címre várjuk.